ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: BRR สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 6.05 ปริมาณซื้อขาย: 15,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ช่วงราคาระหว่างวัน: 6.05 - 6.10 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 5.60 - 9.20
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 16:39
Chart Type