ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น: BRR สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 8.35 ปริมาณซื้อขาย: 277,600
เปลี่ยนแปลง: +0.15 % เปลี่ยนแปลง: +1.83
ช่วงราคาระหว่างวัน: 8.15 - 8.45 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์์: 7.65 - 15.40
ปรับปรุงเมื่อ: 19 เมษายน 2561 16:39
Chart Type