ชื่อ-นามสกุล: ภัทรพงศ์ พงศ์สวัสดิ์
โทรศัพท์: 02-216-5820-2
โทรสาร: 0-2216-5823
อีเมลล์: IR@buriramsugar.com
ที่อยู่: บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชื่อ - นามสกุล :*
โทรศัพท์ :
อีเมล :* 
ห้วข้อ :*
ข้อความ :*

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้