ปี วันที่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560 09 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559 03 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2558 01 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2557 31 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด