ชื่อ-นามสกุล: นางสาวพัชรี โคสนาม
โทรศัพท์: 0-2216-5820-2 ต่อ 124 หรือ 125
โทรสาร: 0-2216-5823
อีเมลล์: companysecretary@buriramsugar.com
ที่อยู่: บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ชื่อ - นามสกุล:*
โทรศัพท์:
แฟกซ์:
อีเมล์:* 
ที่อยู่:
รายละเอียด:*

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้